Laajin kurssimme kokonaan sähköisessä muodossa! 

Superior Etä -kurssi on Pykälän valmennuskurssien laajin etäkurssipaketti ja sisältää vain yhden painalluksen päässä kaiken, mitä tehokas valintakokeeseen valmistautuminen edellyttää. Superior Etä -kurssi vastaa täysin Superior-kurssia, mutta toteutetaan etänä. Opetus livestriimataan ja striimistä jää tietysti katsottavaksi myös tallenne. Striimin kautta on mahdollista esittää opettajille kysymyksiä. Etävaihtoehto sopii täydellisesti hakijalle, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua Helsingissä järjestetävään lähiopetukseen tai joka mieltää opetukseen osallistumisen etänä luonnollisemmaksi vaihtoehdoksi. 

Kurssi on suunnattu eritoten ensimmäistä kertaa hakevalle ja se alkaakin jo ennen valintakoekirjojen julkaisua oikeustieteiden perusteilla sekä erillisellä vastaustekniikkaosiolla. Kirjojen julkaisun jälkeen alkaa kirjaopetus. Kaikki opetus striimataan ja tallennetaan kurssilaisille. Superior Etä -kurssi järjestetään lähtökohtaisesti aamuopetuksena. 

Haluatko varautua tulevaan kevääseen parhaalla mahdollisella tavalla? 

Superior Etä-kurssi sisältää laajimman mahdollisen tuen, mitä Pykälä ry:n valmennuskurssit etänä voivat tarjota. Kurssi sopii siis ensimmäistä kertaa hakevalle, sekä sille, joka haluaa kattavimman mahdollisen valmennuksen valintakoekevään tueksi. 

Kevät alkaa Oikeustieteen perusteet -kurssilla, jossa pääset perehtymään oikeustieteellisen valintakokeen kannalta olennaisiin lukutekniikoihin sekä valintakoekirjallisuudessa lähes säännönmukaisesti toistuviin aiheisiin. Vastaustekniikkaosiossa pääset tutustumaan valintakokeen eri tehtävätyyppeihin, sekä valintakokeessa tarvittaviin vastaustekniikoihin. Kirjakohtaisen opetuksen jälkeen jokaisen valintakoekirjan haastavimmat kokonaisuudet kerrataan kertausluennoilla.

Lisäksi Superior Etä -kurssi sisältää kaksi eri aikoina julkaistavaa laajaa tehtäväpakettia, 3 arvosteltavaa tehtävää, väli- sekä loppukokeen, Pykälän oman monivalintasovelluksen, valmiit muistikortit, kirjojen tärkeimmistä asioista kootut äänikirjat sekä laadukkaat opetusvideot. Kaiken tämän lisäksi kurssilaiset saavat etätutorin, joka kulkee matkassa mukana läpi pääsykoeurakan. Lisäksi kirjojen julkaisun jälkeen aina valintakokeeseen asti järjestetään viikottainen SunnuntaiTsemppi, jossa kurssihenkilökunta sekä kurssilaiset yhdessä pääsevät käymään läpi kuluneen viikon fiiliksiä, sekä tietystikin valmistautumaan tulevaan viikkoon.

Opetus alkaa oikeustieteen perusteilla 29.3. Kaikki opetus tallennetaan kurssialustalle myös jälkikäteen katsottavaksi.

Superior Etä -kurssipaketti sisältää:

20 ot laajuinen Oikeustieteen perusteet -kurssi

 • Kurssi keskittyy valintakoekirjallisuudessa lähes aina toistuviin aiheisiin sekä lukutekniikkaan. 

20 ot laajuinen vastaustekniikkaosio

 • Valmennusta ja opetusta valintakokeessa vaadittavan vastaustekniikan osalta. Hiotaan vastaustekniikkaa muun muassa erinäisten vastaustekniikan harjoitteluun tarkoitettujen tehtävien avulla itsenäisesti ja opettajan johdolla.

20 ot HD-laatuisia kirjakohtaisia opetusvideoita

 • Videoilla opettajamme avaavat valintakoekirjallisuuden sisältöä kappale kerrallaan.

65 ot kirjakohtaista opetusta

 • Luennot livestriimattuna sekä nauhoitettuna. Striimin aikana on mahdollista esittää opettajille kysymyksiä. Yksi oppitunti sisältää 45 minuuttia valmennusta. Yhteen opetuskertaan sisältyy viisi oppituntia.

Kaksi kertauspäivää

 • Kertauspäivinä opettajat kertaavat kurssilaisten toivomia valintakoekirjallisuuden kokonaisuuksia.

Kolme tarkastettavaa kirjapohjaista vastaustekniikkatehtävää

 • Vastaustekniikkatehtävät palautetaan kurssilaiselle tarkastettuna ja henkilökohtaisella palautteella varustettuna.

Väli- ja loppukoe

 • Kaksi simuloitua valintakoetta henkilökohtaisella palautteella. Väli- ja loppukokeen saa halutessaan tulla tekemään paikan päälle tai palauttaa etänä. 

Etätutor

 • Tutor on oikeustieteen ylioppilas, joka on henkilökohtaisena tukenasi läpi koko kevään.

Pääsy kurssialustalle

 • Kurssialustan kautta jaetaan kurssin sähköiset materiaalit. Kurssialustan keskustelupalstalla valintakoekirjallisuuteen perehtyneet opetusassistentit vastaavat kirjojen herättämiin kysymyksiin. 

Pykälän monivalintasovellus

 • Sovelluksen avulla voit testata muistiasi valintakoekirjallisuuteen perustuvien monivalintakysymysten parissa. Monivalintatehtävät ovat valintakokeessa suuressa roolissa, joten niiden harjoittelu läpi valintakoekevään toimii loistavana harjoituksena itse valintakoetta varten.

Pykälän muistikortit

 • Sähköisen muistikorttialustan avulla pääset testaamaan muistiasi valintakoekirjallisuudessa esiintyvien keskeisten käsitteiden ja määritelmien parissa. 

Äänikirjat

 • Äänikirjat äänitetään valintakoekirjallisuudesta laadittujen tiivistelmien pohjalta. 

Pykälän materiaalipaketti

 • Pakettiin kuuluu muun muassa ennakkopaketti, kaksi laajaa harjoitustehtäväpakettia, opetuksessa käytetyt materiaalit, valintakoekirjallisuuden sisältöä avaavia oheismateriaaleja, kertausmateriaali, opetusassistenttien laatimat tiivistelmät valintakoekirjallisuudesta sekä opettajien tekemät alleviivaukset. Materiaalit jaetaan sähköisesti kurssialustalla.

Hinta 975,00 €

Ilmoittaudu kurssille

© 2023 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »