Laajin kurssimme kokonaan sähköisessä muodossa! 

Superior Etä -kurssi on Pykälän Valmennuskurssien laajin etäkurssipaketti ja sisältää vain yhden painalluksen päässä kaiken, mitä tehokas valintakokeeseen valmistautuminen edellyttää. Superior Etä -kurssi vastaa Superior-kurssia, mutta toteutetaan etänä. Opetus livestriimataan ja striimistä jää katsottavaksi myös tallenne. Striimin kautta on mahdollista esittää opettajille kysymyksiä. Etävaihtoehto sopii täydellisesti hakijalle, jolla ei ole mahdollisuutta osallistua Helsingissä järjestetävään lähiopetukseen tai joka mieltää opetukseen osallistumisen etänä luonnollisemmaksi vaihtoehdoksi. 

Kurssi on suunnattu eritoten ensimmäistä kertaa hakevalle sekä sille, joka haluaa laajan tuen koko valintakoekevään ajaksi. Kurssi alkaa jo ennen valintakoekirjojen julkaisua oikeustieteen perusteilla sekä erillisellä vastaustekniikkakurssilla. Kirjojen julkaisun jälkeen alkaa kirjaopetus, joka toteutetaan aamuopetuksena etäyhteyksin. Kaikki opetus striimataan ja tallennetaan kurssialustalle jälkikäteen katsottavaksi, joten opetusta voi seurata silloin kun itselle sopii. 

Haluatko varautua tulevaan kevääseen parhaalla mahdollisella tavalla? 

Superior Etä-kurssi sisältää laajimman mahdollisen tuen, mitä Pykälä ry:n valmennuskurssit etänä voivat tarjota. Kurssi sopii siis ensimmäistä kertaa hakevalle, sekä sille, joka haluaa kattavimman mahdollisen valmennuksen valintakoekevään tueksi. 

Kevät alkaa Oikeustieteen perusteet -kurssilla, jossa pääset perehtymään oikeustieteellisen valintakokeen kannalta olennaisiin lukutekniikoihin sekä valintakoekirjallisuudessa lähes säännönmukaisesti toistuviin aiheisiin. Vastaustekniikkakurssilla pääset tutustumaan valintakokeen eri tehtävätyyppeihin, sekä valintakokeessa tarvittaviin vastaustekniikoihin. Varsinaista kirjakohtaista opetusta järjestetään yhteensä 65 ot verran. Opetuksesta vastaavat ammattitaitoiset työelämässä kokemusta kerryttäneet opettajamme, jotka reagoivat nopeasti muuttuvaan valintakokeeseen. Kirjakohtaisen opetuksen jälkeen jokaisen valintakoekirjan haastavimmat kokonaisuudet kerrataan kertausluennoilla.

Kaiken tämän lisäksi Superior Etä -kurssi sisältää kaksi eri aikoina julkaistavaa laajaa tehtäväpakettia, 3 arvosteltavaa tehtävää, väli- sekä loppukokeen, Pykälän oman monivalintapaletin, valmiit muistikortit, sekä laadukkaat opetusvideot. Tämän lisäksi kurssilaiset saavat etätutorin, joka kulkee matkassa mukana läpi pääsykoeurakan. Lisäksi kirjojen julkaisun jälkeen aina valintakokeeseen asti järjestetään viikottainen SunnuntaiTsemppi, jossa kurssihenkilökunta sekä kurssilaiset yhdessä pääsevät käymään läpi kuluneen viikon fiiliksiä, sekä tietystikin valmistautumaan tulevaan viikkoon.

Kaikki opetus tallennetaan kurssialustalle myös jälkikäteen katsottavaksi, joten pääset helposti kertaamaan kurssilla opittuja asioita myös jälkikäteen.

Ennakkopaketti on kurssilaisten käytössä heti ja varsinainen luento-opetus alkaa virallisesti 26.3. Oikeustieteen perusteet -osiolla. Pääsy kurssialustalle avataan aina mahdollisimman pian oston jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden kuluessa ostosta.

Superior Etä -kurssipaketti sisältää:

20 ot laajuinen Oikeustieteen perusteet -kurssi

 • Kurssi keskittyy valintakoekirjallisuudessa lähes aina toistuviin aiheisiin sekä lukutekniikkaan. 

20 ot laajuinen vastaustekniikkaosio

 • Valmennusta ja opetusta valintakokeessa vaadittavan vastaustekniikan osalta. Hiotaan vastaustekniikkaa muun muassa erinäisten vastaustekniikan harjoitteluun tarkoitettujen tehtävien avulla itsenäisesti ja opettajan johdolla.

20 ot HD-laatuisia kirjakohtaisia opetusvideoita

 • Videoilla opettajamme avaavat valintakoekirjallisuuden sisältöä kappale kerrallaan.

65 ot kirjakohtaista opetusta

 • Luennot livestriimattuna sekä nauhoitettuna. Striimin aikana on mahdollista esittää opettajille kysymyksiä. Yksi oppitunti sisältää 45 minuuttia valmennusta. Yhteen opetuskertaan sisältyy viisi oppituntia.

Kaksi kertauspäivää

 • Kertauspäivinä opettajat kertaavat kurssilaisten toivomia valintakoekirjallisuuden kokonaisuuksia.

Kolme tarkastettavaa kirjapohjaista vastaustekniikkatehtävää

 • Vastaustekniikkatehtävät palautetaan kurssilaiselle tarkastettuna ja henkilökohtaisella palautteella varustettuna.

Väli- ja loppukoe

 • Kaksi simuloitua valintakoetta henkilökohtaisella palautteella. Väli- ja loppukokeen saa halutessaan tulla tekemään paikan päälle tai palauttaa etänä. 

Etätutor

 • Tutor on oikeustieteen ylioppilas, joka on henkilökohtaisena tukenasi läpi koko kevään.

Pääsy kurssialustalle

 • Kurssialustan kautta jaetaan kurssin sähköiset materiaalit. Kurssialustan keskustelupalstalla valintakoekirjallisuuteen perehtyneet opetusassistentit vastaavat kirjojen herättämiin kysymyksiin. 

Pykälän monivalintapaletti

 • Paletin avulla voit testata muistiasi valintakoekirjallisuuteen perustuvien monivalintakysymysten parissa. Monivalintatehtävät ovat valintakokeessa suuressa roolissa, joten niiden harjoittelu läpi valintakoekevään toimii loistavana harjoituksena itse valintakoetta varten.

Pykälän muistikortit

 • Sähköisen muistikorttialustan avulla pääset testaamaan muistiasi valintakoekirjallisuudessa esiintyvien keskeisten käsitteiden ja määritelmien parissa. 

Pykälän materiaalipaketti

 • Pakettiin kuuluu muun muassa helmikuussa julkaistava ennakkopaketti, kaksi laajaa harjoitustehtäväpakettia, opetuksessa käytetyt materiaalit, valintakoekirjallisuuden sisältöä avaavia oheismateriaaleja, kertausmateriaali, opetusassistenttien laatimat tiivistelmät valintakoekirjallisuudesta sekä opettajien tekemät alleviivaukset. Materiaalit jaetaan sähköisesti kurssialustalla.

SunnuntaiTsemppi

 • Valintakoemateriaalien julkaisun jälkeen aina valintakokeeseen asti joka sunnuntai järjestettävässä SunnuntaiTsempissä pääset purkamaan viikon ajalta ajatuksia yhdessä valmennuskurssihenkilökunnan ja muiden kurssilaisten kanssa. SunnuntaiTsemppi järjestetään etäyhteyksin.

Hinta 975,00 €

Ilmoittaudu kurssille

© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »