Oikeustieteen perusteet -kurssilla perehdytään oikeustieteellisen valintakokeen kannalta olennaisiin lukutekniikoihin sekä valintakoekirjallisuudessa lähes säännönmukaisesti toistuviin aiheisiin. 

Oikeustieteen perusteet kurssi sisältää 20 ot valintakokeen kannalta olennaista tietoa oikeustieteen perusteisteista ja johdattaa kurssilaiset oikeustieteen saloihin. Kurssilla käydään läpi yleisesti oikeustieteen peruskäsitteistöä sekä tutustutaan erilaisiin opiskelutekniikoihin. 

Oikeustieteen perusteiden opetus alkaa 26.3.2024. Kaikki opetus striimataan ja tallennetaan kurssialustalle myös jälkikäteen katsottavaksi.

Pääsy kurssialustalle avataan aina mahdollisimman pian oston jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden kuluessa ostosta.

Oikeustieteen perusteet -kurssipaketti sisältää:

20 ot laajuinen oikeustieteen perusteet -opetus

  • Yksi oppitunti sisältää 45 minuuttia valmennusta. Yhteen opetuskertaan sisältyy viisi oppituntia. Opetus myös streamataan ja tallennetaan myöhempää katselua varten.

150 €

Ilmoittaudu kurssille

© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »