Yleiset sopimusehdot

  1. Soveltamisala  

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pykälä ry:n (y-tunnus 0288776-8) (jäljempänä “Pykälä”) ja  valmennuskurssille ilmoittautuneen asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välillä. Sopimusehdot tulevat  voimaan Asiakasta sitovasti kurssille ilmoittautumisen myötä.  

  1. Yhteystiedot  

Asiakkaan on annettava Pykälän valmennuskurssille ilmoittautuessaan yhteystietoina hänen oikea ja  ajankohtainen postiosoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja syntymäaikansa. Näissä tapahtuvat muutokset Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi sähköpostitse osoitteeseen  . Valmennuskurssien tiedottaminen tapahtuu muun muassa  sähköpostitse ja toimivan sähköpostiosoitteen olemassaolo on edellytys eräiden valmennuskurssien  sisältöjen käyttämiseen.  

  1. Maksuehdot  

Valmennuskurssimaksu erääntyy maksettavaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on varausmaksu  ja toinen osa niin sanottu loppumaksu. Laskut toimitetaan molempien erien osalta Asiakkaalle  valmennuskurssin ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä. 

Alle 200 euroa maksavat tilaukset erääntyvät kokonaisuudessaan maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Osapuolet  voivat sopia alla kuvatuista maksuajoista poiketen kirjallisesti.  

3.1 Varausmaksun maksaminen  

Varausmaksu on suuruudeltaan noin kolmasosa valmennuskurssin kokonaishinnasta. Varausmaksu  erääntyy maksettavaksi 14 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä tai viimeistään 7  vuorokautta ennen valmennuskurssin ensimmäistä opetuskertaa.  

3.2 Loppumaksun maksaminen  

Loppumaksu on suuruudeltaan noin kaksi kolmasosaa valmennuskurssin kokonaishinnasta.  Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 28 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä tai viimeistään  7 vuorokautta ennen valmennuskurssin ensimmäistä opetuskertaa. 

  1. Valmennuskurssin sisältö 

Valmennuskurssin hintaan kuuluvat tuotekuvauksen mukaiset materiaalit, opetus ja muut  palvelut. Valmennuskurssikohtainen tuotekuvaus löytyy kurssien kotisivuilta osoitteesta  www.pykalanvalmennuskurssit.fi. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Tuotekuvauksessa ilmoitettuun tuntimäärään sisältyvät opetustunnit, harjoitus- ja loppukokeet sekä kertauspäivät.  Materiaalikansioon sisältyvä materiaali sekä muu mahdollinen valmennuskurssiin sisältyvä materiaali tarjotaan Asiakkaan saataville sähköisessä muodossa.  

Pykälä omistaa tekijänoikeudet kaikkiin valmistamiinsa materiaaleihin.  Valmennuskurssimateriaalin luvaton kopiointi, jälleenmyynti tai muu levittäminen on  kielletty ja johtaa valmennuskurssisopimuksen välittömään purkamiseen ja mahdolliseen  vahingonkorvausvastuuseen.  

Pykälä pidättää oikeuden muuttaa valmennuskurssien sisältöä. Muutoksia tehdään vain siinä tapauksessa, että jokin valintakoeuudistus sitä edellyttää. 

  1. Valmennuskurssien aikataulu  

Pykälä pidättää oikeuden muuttaa valmennuskurssien aikatauluja. Muutoksista voidaan ilmoittaa  suullisesti tai kirjallisesti.  

  1. Valmennuskurssin peruuttaminen  

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden peruuttamisoikeus, jolloin  mahdollisesti maksettu varausmaksu sekä loppumaksu palautetaan.  

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkamista,  maksettu loppumaksu palautetaan. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle 14 vuorokautta  ennen kurssin alkamista, on loppumaksu peruuttamisesta huolimatta maksettava.  Monivalintasovelluksen osalta maksua ei palauteta, jos peruuttaminen tehdään  kuluttajansuojalain mukaisen 14 vuorokauden peruuttamisajan jälkeen.  

Mikäli kurssien sisältämiä sähköisiä videoita tai stiimejä ja/tai sähköisiä materiaaleja on  toimitettu Asiakkaan saataville Asiakkaan suostumuksella, Asiakaalla ei kuluttajansuojalain  6 luvun 16 §:n mukaisesti ole 14 vuorokauden peruutusoikeutta. Myöskään  monivalintasovelluksen osalta Asiakkaalla ei ole 14 päivän peruutusoikeutta  kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti silloin, kun monivalintakysymyksiä sisältävä sovellus on toimitettu Asiakkaan saataville.  

Valmennuskurssi-ilmoittautumisen peruuttamisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen  .© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »