SELOSTE PYKÄLÄ RY:N VALMENNUSKURSSIEN ASIAKASREKISTERISTÄ

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Pykälä Ry
Y-tunnus: 0288776-8
Postiosoite: Mannerheimintie 3B, 5krs, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Milja Hyppönen
Postiosoite: Mannerheimintie 3B, 5krs, 00100 Helsinki
Sähköposti:

3. Rekisterin nimi
Pykälä Ry:n valmennuskurssien asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen,
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
markkinointi,
analysointi ja tilastointi sekä,
muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– siakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot sekä
– peruutustiedot
– mahdolliset luvat ja suostumukset,
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säilytysaika
Henkilötiedot pyritään poistamaan viisi vuotta asiakassuhteen alkamisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen sisäpuolella
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen sisäpuolella.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot ovat tallennettu sähköisesti.
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja, sekä tarvittavat IT-tukihenkilöt. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisillä keinoilla suojattuja.

© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »