Modus-kurssi on kattava kurssipaketti, joka pitää sisällään kaiken, mitä kirjojen julkaisusta valintakokeeseen asti tarvitset. Modus-kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, joilla valintakokeessa vaadittu vastaustekniikka ja tehtävätyypit sekä oikeustieteen perusteet ovat jo hallussa. Kurssi sisältää laajan kokonaisuuden kirjakohtaista valmennusta sekä kattavat materiaalit itsenäisen opiskelun tueksi. Kurssi alkaa pian valintakoekirjallisuuden julkaisun jälkeen, ja huipentuu kertauspäiviin. Varsinaista kirjakohtaista opetusta järjestetään yhteensä 65 ot verran. Opetuksesta vastaavat ammattitaitoiset työelämässä kokemusta kerryttäneet opettajamme, jotka reagoivat nopeasti muuttuvaan valintakokeeseen. Laadukas kirjaopetuksemme sekä kattavat tehtäväpaketit takaavat parhaat mahdolliset lähtökohdat tulevan kevään valintakokeeseen!

Modus-kurssi järjestetään aamuopetuksena ja lähiopetuksen lisäksi kaikki luennot striimataan sekä tallennetaan jälkikäteen katsottavaksi. Modus-kurssi sisältää kaksi eri aikoina julkaistavaa laajaa tehtäväpakettia, 3 arvosteltavaa tehtävää, väli- sekä loppukokeen ja Pykälän oman monivalintapaletin. Kaiken tämän lisäksi kurssilaiset saavat tutorin, joka kulkee matkassa mukana läpi pääsykoeurakan. Lisäksi kirjojen julkaisun jälkeen aina valintakokeeseen asti järjestetään viikottainen SunnuntaiTsemppi, jossa kurssihenkilökunta sekä kurssilaiset yhdessä pääsevät käymään läpi kuluneen viikon fiiliksiä, sekä tietystikin valmistautumaan tulevaan viikkoon. 

Ennakkopaketti on kurssilaisten käytössä heti ja varsinainen luento-opetus alkaa virallisesti 27.4. valintakoekirjallisuuden julkaisun jälkeen. Pääsy kurssialustalle avataan aina mahdollisimman pian oston jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden kuluessa ostosta.

Modus-kurssipaketti sisältää:

65 ot kirjakohtaista opetusta

  • Yksi oppitunti sisältää 45 minuuttia valmennusta. Yhteen opetuskertaan sisältyy viisi oppituntia. 

Kaksi kertauspäivää

  • Kertauspäivinä opettajat kertaavat kurssilaisten toivomia valintakoekirjallisuuden kokonaisuuksia.

Tutor

  • Tutor on oikeustieteen ylioppilas, joka on henkilökohtaisena tukena läpi koko kevään.

Väli- ja loppukoe

  • Kaksi simuloitua valintakoetta henkilökohtaisella palautteella.

Kolme tarkastettavaa kirjapohjaista vastaustekniikkatehtävää

  • Vastaustekniikkatehtävät palautetaan kurssilaiselle tarkastettuna ja  henkilökohtaisella palautteella varustettuna.

Pääsyn kurssialustalle

  • Kurssialustan kautta jaetaan kurssin sähköiset materiaalit. Kurssialustan keskustelupalstalla valintakoekirjallisuuteen perehtyneet opetusassistentit vastaavat kirjojen herättämiin kysymyksiin. 

Pykälän materiaalipaketti

  • Pakettiin kuuluu muun muassa ennakkopaketti, kaksi laajaa harjoitustehtäväpakettia, opetuksessa käytetyt materiaalit, valintakoekirjallisuuden sisältöä avaavia oheismateriaaleja, kertausmateriaali, opetusassistenttien laatimat tiivistelmät valintakoekirjallisuudesta sekä opettajien tekemät alleviivaukset. Materiaalit jaetaan sähköisesti kurssialustalla.

Pykälän monivalintapaletti

  • Paletin avulla voit testata muistiasi valintakoekirjallisuuteen perustuvien monivalintakysymysten parissa. Monivalintatehtävät ovat valintakokeessa suuressa roolissa, joten niiden harjoittelu läpi valintakoekevään toimii loistavana harjoituksena itse valintakoetta varten.

Pykälän muistikortit

  • Sähköisen muistikorttialustan avulla pääset testaamaan muistiasi valintakoekirjallisuudessa esiintyvien keskeisten käsitteiden ja määritelmien parissa.

SunnuntaiTsemppi

  • Valintakoemateriaalien julkaisun jälkeen aina valintakokeeseen asti joka sunnuntai järjestettävässä SunnuntaiTsempissä pääset purkamaan viikon ajalta ajatuksia yhdessä valmennuskurssihenkilökunnan ja muiden kurssilaisten kanssa. SunnuntaiTsemppi järjestetään etäyhteyksin.

Hinta 750,00 €

Ilmoittaudu kurssille

© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »