Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla, sekä tietenkin pääsykoehakijoilla, on yleensä aika hatarat mielikuvat työskentelystä oman alan töissä opiskelujen ohella. Tämän blogitekstin tarkoitus on selventää näitä mahdollisuuksia – toimi se sitten pienenä lisämotivaationa pääsykoelukijoille tai selvennyksenä töitä harkitsevalle opiskelijalle. Olen Mikael, toisen vuoden opiskelija Helsingistä, ja tähän asti ollut töissä opintojeni aikana kolmessa lakifirmassa, joista kaksi oli suuria asianajotoimistoja. Opintojeni välissä työskentelin myös asevelvollisuuden alaisena Suomen valtiolle, mutta vaikka täysmajoitus onkin varsin kilpailukykyinen työsuhde-etu, ei paikkaa voi verrata toimistoihin. Asianajotoimistojen lisäksi oman alan töitä löytyy niin vakuutusyhtiöistä sekä muista yrityksistä kuin myös julkiselta puolelta virastoista sekä oikeuslaitoksista. Kenttä, jolta opiskelijat voivat kerätä työkokemusta opintojensa alkuvaiheessa, on laaja sekä täynnä mahdollisuuksia

Aloittaessani opintoni syksyllä en pitänyt työntekoa opiskelun ohella realistisena vaihtoehtona. Minulla ei ollut tuolloin juuri lainkaan aikaisempaa työkokemusta, ja olin jo suunnitellut suorittavani asevelvollisuuteni seuraavana keväänä. Tämän lisäksi pelkäsin, että työskentely opiskelun ohella voisi haitata opiskelua. Koska todennäköisyydet työpaikan saamiseen vaikuttivat mielestäni heikoilta vähäisen työtaustan ja lähestyvän intin vuoksi enkä kokenut työpaikan saamista tarpeelliseksi, en alkuun suunnitellut hakevani töitä. Phuksiexcuilla kuulin kuitenkin mahdollisuudesta hakea vielä paikkaa syksyllä ja viimeisenä hakupäivänä lähetin hakemukset menemään. Suureksi yllätyksekseni sain tällöin paikan.

Työskentelyn ja opiskelun sovittaminen samaan aikatauluun oli aluksi haastavaa, mutta jo parin ensimmäisen työviikon jälkeen sain uuden lukurytmini toimimaan. 2 – 3 työpäivää viikossa ei rasittanut lukemista liikaa, ja oikeastaan työ tietyllä tavalla rytmitti aikataulua, mikä itse asiassa tuki opiskelua. Työkokemus ei tuolloin ollut varsinaisia juristin hommia, vaan sisälsi aika lailla esimerkiksi virastoissa käyntiä sekä asiakirjojen noutamista sekä viemistä. Työkokemus antoi kuitenkin paremmin näkökulmaa asianajotoimiston arkeen kuin mikään mahdollinen excu, ja tunsin tämän jälkeen todella valinneeni oikean alan – parhaat muistot syksyltä sitten Sonniaisten jälkeen tulikin työpaikan puolelta. Lisäksi palkka sekä työsuhde-edut ovat varsin kilpailukykyisiä tehtyyn työhön nähden, minkä lisäksi mahdollisuudet osallistua firman koulutuksiin oikeasti kehittivät ammattitaitoa.

Palattuani intistä yliopistoon kaipasin ennen kaikkea paluuta opiskeluun sekä opiskelijaelämään, mutta työskentely kiinnosti tämän lisäksi – olin juuri muuttanut omaan asuntoon, ja vaikka opintotuellakin elää, halusin syödä joskus muutakin kuin soijarouhetta. Palkkaakin enemmän kaipasin kuitenkin samanlaista työyhteisöä, josta olin ehtinyt saada pienen maistiaisen ennen inttiä. Tiesin kilpailun työpaikoista olevan kovaa, joten en ollut kovinkaan toiveikas työpaikan saamisen suhteen. Yliopistossa tapahtuneet uudistukset saivat minut jälleen epäileväiseksi työnteon ja opiskelun yhdistämisestä. Nyt kun olen kuitenkin jo nelisen kuukautta työskennellyt, voin todeta, että epäilin yhdistämistä suotta. Työvuorot on ryhmässä sovittu siten, ettei kukaan joudu jättämään pakollisia luentoja välistä. Työ on ollut antoisaa, sillä yksikään työpäivä ei ole ollut samanlainen. On ollut kiireellisiä päiviä täynnä varsinaisia juridisia tehtäviä sekä hiljaisempia päiviä, jolloin pitää väkisin keksiä itselle työtehtäviä. Tehtävät ovat vaihdelleet rutiininomaisista tehtävistä kaikenlaiseen yllättävään – tukea on annettu juridisiin tiedoksiantoihin ja bileiden järjestämiseen, kuin myös koko toimiston muuttoon. Kaikesta on kuitenkin tähän asti selvitty, ja näin hyvässä työympäristössä ja porukassa uskon, että kaikesta tullaan myös selviämään!

Voin suositella toimistojen trainee-paikkoja jokaiselle opiskelijalle. Elämänlaatu kohenee merkittävästi kun pääsykokeista pääsee tiedekuntaan, ja seuraava hyppy tapahtuukin kun pääsee tiedekunnasta työelämään! Työskentely opintojen ohella on siis ehdottomasti mahdollisuus.

Mikael Hitruhin

© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »