Olen asianajaja Juha Räihä ja toiminut opettajana Pykälä ry:n valmennuskursseilla vuodesta 2011 lähtien. Tänä keväänä on siis oma pääsykoekevääni mukaan luettuna jo kymmenes vuosi, kun olen Pykälän kursseilla mukana. Tältä matkalta mukaan on tarttunut muutama vinkki, jotka saattaisivat olla jakamisen arvoisia. Korostan kuitenkin, että valintakokeeseen valmistauduttaessa minunkaan näkemykseni eivät edusta ehdottomia totuuksia, vaan kysymys on ennemmin kokemukseni perustuvista yleisen tason ohjeista.

Ensiksi haluan korostaa, että valintamenettely on myös oikeustieteiden alalla muuttunut viime vuosina voimakkaasti. Lukuajan lyhentäminen on siirtänyt painopistettä raa’an työn tekemisestä muihin asioihin, kuten aikaisemman opintomenestyksen ja ajankäytön suunnittelun korostumiseen. Valintakokeeseen valmistauduttaessa on toki jo myöhäistä korjata mennyttä opintomenestystä, mutta sen sijaan huomiota voi kiinnittää siihen, miten tiukasti rajattu lukuaika on järkevintä käyttää. Ennen lukuaika mitattiin kuukausissa, jolloin oli mahdollista ja jopa vaadittua, että kirjat opeteltiin jota kuinkin ulkoa. Nykyään hakijalta vaaditaan entistä enemmän tärkeiden asioiden erottamista vähemmän tärkeistä. Toisin sanoen asioiden opetteleminen kannattaa aloittaa tärkeimmistä ja edetä vähitellen kohti vähemmän tärkeitä asioita sillä ajatuksella, että opettelematta jäävät ne vähiten tärkeät asiat, joita valintakoepäivän koittaessa ei ole ehtinyt sisäistää.

En kuitenkaan tarkoita, että asioita voisi tämän ohjeen varjolla jättää opiskelematta. Suurin ongelma varsinkin nuorten hakijoiden kohdalla on se, että ensimmäisellä hakukerralla ei ymmärretä sitä, kuinka suurta kilpailu on ja kuinka korkealla valintakokeen vaatimustaso on esimerkiksi lukio-opintoihin nähden. Kääntäen voidaankin sanoa, että vaatimustason sisäistäneet hakijat yleensä ovat vahvasti edustettuina sisään päässeiden hakijoiden joukossa.

Toinen asia, joka valintakoemateriaalia lukiessa on tärkeä pitää mielessä, on se, että oikeustieteellisen pääsykoe on jossain määrin arpajaistilaisuus. Tarkoitan tällä sitä, että sisäänpääsy ei ole kenellekään rutiinisuoritus, vaan siinä onnistuneet ovat usein onnistuneet monessa asiassa kevään aikana, ja esimerkiksi seuraavana päivänä järjestetyssä valintakokeessa olisi sisään päässeiden joukko voinut olla hyvinkin toisenlainen. Muista, että pisteen tai kahden sisällä on joka vuosi kymmeniä ellei satoja hakijoita. Suosittelen lähestymään tätä masentavaa ajatusta siten, että jokainen tehty työtunti lisää todennäköisyyttä sisäänpääsyyn, vaikka sisäänpääsyä ei voi varmistaa edes (tai ehkä oikeammin ainakaan) ympärivuorokautisella lukemisella. Tavoittele siis lukiessasi ennemmin sisäänpääsyn korkeaa todennäköisyyttä kuin varmuutta, jota et voi saada.

Työnteon suhteen kannattaa nykysysteemissä mielestäni keskittyä määrän sijasta laatuun ja
eritoten luottaa itselle sopivimpaan tapaan opiskella. Älä etsi Jodelista oikeaa lukutapaa tai sitä
määrää, joka kirjojen kanssa tulee viettää. On aivan luonnollista, että luku-urakan keskellä syntyy tarve verrata itseään muihin hakijoihin, mutta totuus on kuitenkin se, että yhdelle sopii yksi tyyli ja toiselle toinen. Noin yleisellä tasolla voisin antaa ohjeen, että keskimääräiselle hakijalle normaalin kahdeksan tunnin työpäivän mittaiset lukupäivät antavat aina varteenotettavat mahdollisuudet sisäänpääsyyn. Sain itse pääsykoe keväänäni ohjeen, jonka tänäkin päivänä allekirjoitan täysin: oikikseen pääsevät normaalit ihmiset normaalilla lukemisella.

Pelkän työnteon ohella valintakokeisiin valmistautuessa kannattaa miettiä myös omia motiiveja ja sitä, miksi haluaa lakimieheksi. En kiistä, etteikö lakimiehen ammatti olisi monella tavalla hieno ja tavoiteltava, mutta silti joskus tuntuu siltä, että osa hakijoista tavoittelee enemmän itse titteliä kuin niitä työtehtäviä, joita lakimiehet tekevät. Rohkaisenkin kaikkia miettimään ennen luku- urakkaan ryhtymistä vielä kertaalleen, mikä sinua todellisuudessa eniten kiinnostaa, sillä
mestariteoksia varten vaaditaan usein myös aitoa kiinnostusta asiaan.

Haluan myös vilpittömästi kannustaa sinua osallistumaan Pykälä ry:n valmennuskurssille.
Kurssihenkilökunnallamme on vuosien kokemus valintakoemenettelyistä ja täten sinulla aina
ajantasaiset tiedot ja vastaukset kaikkiin kysymyksiisi. Opetuksessa keskitymme ohjaamaan sinua ensisijaisesti erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä ja näin lisäämme yhdessä sitä todennäköisyyttä, että valintakokeessa juuri sinä osaat oikeat asiat. Kurssilla saat samalla myös ensikosketuksen Pykälä ry:n arkeen, eikä pidä unohtaa myöskään sitä, että kurssimaksusi ohjautuu suoraan oman tulevan tiedekuntajärjestösi toimintaan.

Lopuksi haluan vielä rohkaista kaikkia lakimiehen urasta aidosti kiinnostuneita hakemaan! Älä
missään nimessä jätä hakematta vain siksi, että kuvittelet joltain osin kykysi riittämättömiksi
oikeustieteelliselle alalle. Olen ollut itse todistamassa kymmenittäin tapauksia, jossa niin sanottu altavastaaja on päihittäneet valintakokeen ennakkosuosikkeja. Sanon tämän siksi, että uskon jokaisella olevan mahdollisuus saavuttaa unelmansa, kunhan unelmat ovat selkeitä, omat motiivit selvillä ja olemassa valmius kovaan työntekoon tilanteessa, jossa palkinnosta ei voi olla etukäteen varma!

Nähdään kursseilla,
Juha

© 2024 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »