Haluatko varautua kevääseen laajimmalla mahdollisella tavalla? Suosittu Teho Plus -kurssipaketti sisältää laajimman tuen, mitä Pykälä ry:n valmennuskurssit voivat tarjota. Kurssi sopii ensimmäistä kertaa hakevalle, sekä sille, joka haluaa laajimman mahdollisen valmennuksen pääsykoeluvun tueksi.

Kevät alkaa Oikeustieteen perusteet -kurssilla, jossa pääset perehtymään oikeustieteelliseen valittujen käyttämiin lukutekniikoihin sekä valintakoekirjallisuudessa lähes säännönmukaisesti toistuviin aiheisiin. Vastaustekniikkaosiossa pääset tutustumaan valintakokeen eri tehtävätyyppeihin. Kirjakohtaisen opetuksen jälkeen jokaisen valintakoekirjan haastavimmat kokonaisuudet kerrataan Intensiivikertaus-osiossa. Välikokeen ja ensimmäisen tehtäväpaketin haastavimpia tehtäviä käydään läpi opettajajohtoisesti vastaustekniikan kertauksessa.

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Järjestetään aamuopetuksena 8:30-13:00, lukuun ottamatta Intensiivikertausta, joka järjestetään iltaopetuksena. Lähiopetus on lisäksi saatavilla myös suoratoistettuna ja kommentointiominaisuudella varustettuna sekä nauhoitettuina luentotallenteina, jotka voit katsoa silloin, kun itsellesi sopii.

Kurssi alkaa hyvissä ajoin ennen valintakoekirjallisuuden ilmestymistä Oikeustieteen perusteet -kurssilla, jatkuu vastaustekniikkaosion kautta kirjaopetukseen ja päättyy intensiivi- ja vastaustekniikan kertaukseen.

Osallistujamäärä noin 65.

Kurssin aikataulu löytyy tästä.

Teho Plus -kurssipaketti sisältää:

20ot laajuinen Oikeustieteen perusteet -kurssi

 • Kurssi keskittyy valintakoekirjallisuudessa lähes aina toistuviin aiheisiin sekä lukutekniikkaan. 

20ot laajuinen vastaustekniikkaosio

 • Valmennusta ja opetusta valintakokeessa vaadittavan vastaustekniikan osalta. Hiotaan vastaustekniikkaa muun muassa erinäisten vastaustekniikan harjoitteluun tarkoitettujen tehtävien avulla itsenäisesti ja opettajan johdolla.

20ot laajuinen Intensiivikertaus

 • Valintakoekirjallisuuden haastavimmat aiheet kerrataan juuri ennen valintakoetta.

5ot laajuinen vastaustekniikan kertaus

 • Kerrataan opettajajohtoisesti valintakoekirjallisuuteen perustuvia tehtäviä vastaustekniikan hiomiseksi.

20ot HD-laatuisia kirjakohtaisia opetusvideoita

 • Videoilla opettajamme avaavat valintakoekirjallisuuden sisältöä kappale kerrallaan sekä ylimääräisenä lisänä vastaustekniikkaa kertaavan kahden tunnin opetusvideon.

65ot kirjakohtaista teoriaopetusta

 • Luennot paikan päällä sekä nauhoitettuna. Yksi oppintunti sisältää 45 minuuttia valmennusta. Yhteen opetuskertaan sisältyy viisi oppituntia.

  Kolme tarkastettavaa kirjapohjaista vastaustekniikkatehtävää

  • Vastaustekniikkatehtävät palautetaan kurssilaiselle tarkastettuna ja  henkilökohtaisella palautteella varustettuna.

  Väli- ja loppukoe

  • Kaksi simuloitua valintakoetta henkilökohtaisella palautteella.

  Pistokokeita

  • Pistokoe jokaisen kirjaluennon alussa koskien edellisellä luennolla käsiteltyjä asioita.

  Tutor

  • Tutor on oikeustieteen ylioppilas, joka on henkilökohtaisena tukenasi läpi koko kevään.

   KurssiNet -käyttäjätunnukset

   • KurssiNet -alustan keskustelupalstalla valintakoekirjallisuuteen perehtyneet opetusassistentit vastaavat kirjojen herättämiin kysymyksiin. Alustan kautta myös jaetaan sähköiset materiaalit.

   Pykälän monivalintasovellus

   • Sovelluksen avulla voit testata muistiasi valintakoekirjallisuuteen perustuvien monivalintakysymysten parissa. Monivalintatehtäviä pääsee tekemään suoraan KurssiNetin kautta, joten tarvitset vain yhdet käyttäjätunnukset!

    Pykälän materiaalipaketti

    • Pakettiin kuuluu muun muassa kaksi laajaa harjoitustehtäväpakettia, opetuksessa käytetyt materiaalit, valintakoekirjallisuuden sisältöä avaavia oheismateriaaleja, kertausmateriaali, opetusassistenttien laatimat tiivistelmät valintakoekirjallisuudesta sekä opettajien tekemät alleviivaukset. Materiaalit jaetaan sähköisesti.

      1350 €

      + Kurssille lisättyä

      Äänikirjat

      • Äänikirjat äänitetään valintakoekirjallisuudesta laadittujen tiivistelmien pohjalta. 

      Ennakkopaketti

      • Saat käyttöösi 10.1.2022 (tai tämän jälkeen kurssin ostamisen yhteydessä) Ennakkopaketin, jonka avulla pystyy valmistautumaan pääsykoeurakkaan ennen valmennuskurssin alkamista. Ennakkopaketti sisältää aineistotehtäviä sekä materiaalia tukemaan aineistotehtävien ja muiden pääsykoetehtävien laadintaa. Lisäksi paketti sisältää oikeustieteen aihealueisiin ja termistöön liittyvää materiaalia sekä Pykälän valmennusoppaan. Sähköisesti jaettavaan Ennakkopakettiin ja sen sisältöön voi tutustua omassa tahdissa.
      © 2022 Pykälän valmennuskurssit
      webDesign: Mekanismi »