Pykälän suosituin klassikko! Sisältää laajan vastaustekniikkaosion, 65ot kirjakohtaista teoriaopetusta sekä 20ot studiossa kuvattuja opetusvideoita – laajuus yhteensä 105ot.

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Järjestetään sekä aamu- että iltaopetuksena. Aamuopetus alkaa kello 8:30 ja päättyy kello 13:00. Iltaopetus puolestaan alkaa kello 16:30 ja päättyy kello 21:00. Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto. Lähiopetus on lisäksi saatavilla suoratoistettuna ja kommentointiominaisuudella varustettuna sekä lisäksi nauhoitettuina luentotallenteina. Voit katsoa tallenteet silloin, kun itsellesi sopii.

Kurssi alkaa vastaustekniikkaosiolla ennen valintakoekirjallisuuden julkaisua, jatkuu kirjaopetukseen ja huipentuu kertauspäiviin. Kurssi sopii sille, joka haluaa laajan valmennuksen pääsykoeluvun tueksi. 

Osallistujamäärä noin 50 per kurssi.

Aamukurssin aikataulu löytyy tästä, iltakurssin tästä

Teho -kurssipaketti sisältää:

65ot kirjakohtaista teoriaopetusta

 • Yksi oppitunti sisältää 45 minuuttia valmennusta. Yhteen opetuskertaan sisältyy viisi oppituntia.

20ot laajuinen vastaustekniikkaosio

 • Valmennusta ja opetusta valintakokeessa vaadittavan vastaustekniikan osalta. Hiotaan vastaustekniikkaa muun muassa erinäisten vastaustekniikan harjoitteluun tarkoitettujen tehtävien avulla itsenäisesti ja opettajan johdolla.

20ot HD-laatuisia kirjakohtaisia opetusvideoita

 • Videoilla opettajamme avaavat valintakoekirjallisuuden sisältöä kappale kerrallaan sekä ylimääräisenä lisänä vastaustekniikkaa kertaavan kahden tunnin opetusvideon.

KurssiNet -käyttäjätunnukset

 • KurssiNet -alustan keskustelupalstalla valintakoekirjallisuuteen perehtyneet opetusassistentit vastaavat kirjojen herättämiin kysymyksiin. Alustan kautta myös jaetaan sähköiset materiaalit.

Tutor

 • Tutor on oikeustieteen ylioppilas, joka on henkilökohtaisena tukena läpi koko kevään.

Pykälän monivalintasovellus

 • Sovelluksen avulla voit testata muistiasi valintakoekirjallisuuteen perustuvien monivalintakysymysten parissa. Monivalintatehtäviä pääsee tekemään suoraan KurssiNetin kautta, joten tarvitset vain yhdet käyttäjätunnukset!

Pistokokeita

 • Pistokoe jokaisen kirjaluennon alussa koskien edellisellä luennolla käsiteltyjä asioita.

Kolme tarkastettavaa kirjapohjaista vastaustekniikkatehtävää

 • Vastaustekniikkatehtävät palautetaan kurssilaiselle tarkastettuna ja  henkilökohtaisella palautteella varustettuna.

Kaksi kertauspäivää

 • Kertauspäivinä opettajat kertaavat kurssilaisten toivomia valintakoekirjallisuuden kokonaisuuksia.

Väli- ja loppukoe

 • Kaksi simuloitua valintakoetta henkilökohtaisella palautteella.

Pykälän materiaalipaketti

 • Pakettiin kuuluu muun muassa kaksi laajaa harjoitustehtäväpakettia, opetuksessa käytetyt materiaalit, valintakoekirjallisuuden sisältöä avaavia oheismateriaaleja, kertausmateriaalit, opetusassistenttien laatimat tiivistelmät valintakoekirjallisuudesta sekä opettajien tekemät alleviivaukset. Materiaalit jaetaan sähköisesti.

1125 €

+ Kurssille lisättyä

Äänikirjat

 • Äänikirjat äänitetään valintakoekirjallisuudesta laadittujen tiivistelmien pohjalta. 

Ennakkopaketti

 • Saat käyttöösi 10.1.2022 (tai tämän jälkeen kurssin ostamisen yhteydessä) Ennakkopaketin, jonka avulla pystyy valmistautumaan pääsykoeurakkaan ennen valmennuskurssin alkamista. Ennakkopaketti sisältää aineistotehtäviä sekä materiaalia tukemaan aineistotehtävien ja muiden pääsykoetehtävien laadintaa. Lisäksi paketti sisältää oikeustieteen aihealueisiin ja termistöön liittyvää materiaalia sekä Pykälän valmennusoppaan. Sähköisesti jaettavaan Ennakkopakettiin ja sen sisältöön voi tutustua omassa tahdissa.
© 2022 Pykälän valmennuskurssit
webDesign: Mekanismi »